Cognitieve Gedragstherapie (CGT) is een krachtige benadering die individuen leert bewust te worden van hun gedachten, gevoelens en gedragingen. Het uitgangspunt van CGT is dat elke situatie in wezen neutraal is en dat de interpretatie die we eraan geven, bepaalt of we deze als positief of negatief ervaren. In essentie stelt CGT dat onze gedachten de drijvende kracht zijn achter onze emoties en acties. Bijvoorbeeld, angst kan leiden tot het vermijden van bepaalde situaties, terwijl boosheid ons de energie kan geven om voor onze rechten op te komen.

Het interessante aan CGT is dat het erkent dat gedachten variëren in hun waarheidsgetrouwheid en oorsprong. Sommige gedachten kunnen volledig accuraat zijn, terwijl andere het resultaat zijn van wat we “gedachtenfouten” noemen. Deze gedachtenfouten hebben vaak een negatieve aard en kunnen ons gedrag belemmeren, waardoor we vastlopen in patronen die onze welzijn negatief beïnvloeden.

Cognitieve gedragstherapie in de praktijk

Een praktische techniek binnen CGT is het gebruik van gedachteschema’s. Met deze schematische benadering leren individuen om hun gedachten kritisch te onderzoeken. Ze worden aangemoedigd om negatieve en contraproductieve denkpatronen te herkennen en te vervangen door meer functionele en ondersteunende gedachten. Dit proces helpt mensen om effectiever met uitdagingen om te gaan en hun emotionele welzijn te verbeteren.

Bovendien is het belangrijk op te merken dat Cognitieve Gedragstherapie een bewezen effectieve behandeling is voor een breed scala aan psychische aandoeningen, waaronder angststoornissen, depressie en stressgerelateerde aandoeningen. Het vermogen om negatieve denkpatronen te herkennen en te corrigeren, kan een aanzienlijke verbetering van de mentale gezondheid en de algehele levenskwaliteit opleveren.

Bij welke problemen werkt CGT?

CGT wordt voor veel problemen ingezet en is effectief gebleken voor onder andere:
• Angsten
• Onzekerheid
• Stress en burn-out
• Depressie en somberheid
• Relatieproblemen 
• Verslavingen
• Slaapproblemen

Healthy Minds footer

Utrechtseweg 129
3818 ED Amersfoort

E-mail: info@healthyminds.nl
KvK nummer: 56913036

Utrechtseweg 129
3818 ED Amersfoort

E-mail: info@healthyminds.nl
KvK nummer: 56913036

Utrechtseweg 129
3818 ED Amersfoort

E-mail: info@healthyminds.nl
KvK nummer: 56913036